Smithfield Food donates 40,000 pounds of protein to NC Food Bank

Smithfield Food donates 40,000 pounds of protein to NC Food Bank