SLIDESHOW: Preps for 'Iron Man 3' filming

SLIDESHOW: Preps for Iron Man 3 filming
SLIDESHOW: Preps for Iron Man 3 filming

SLIDESHOW: Preps for Iron Man 3 filming See photos.