Wilmington teen advances to the next round of 'American Idol'

Wilmington teen advances to the next round of 'American Idol'